Jdi na obsah Jdi na menu
 


PROVOZNÍ ŘÁD

ZKO č. 599 - Dolní Přím - Probluz

 

 Cvičiště a jeho zařízení slouží k zájmové kynologické činnosti a kynologickému výcviku psů ve smyslu platných stanov ČKS a zkušebního řádu pro sportovní výcvik platného v ČR.

 

Práva členů:

 1. Podílet se na všech činnostech klubu.
 2. Být informován o činnostech a hospodaření klubu.
 3. Používat ve výcvikových hodinách k výcviku svého psa.
 4. Účastnit se zkoušek a závodů.
 5. Volit a být volen do orgánů klubu (starší 18-ti let).

 

Povinnosti členů: 

 

 1. Dodržovat stanovy ČKS a provozní řád ZKO.
 2. V určeném termínu uhradit členské příspěvky
 3. Odpracovat ročně 5 brigádnických hodin. Za každou neodpracovanou hodinu je povinnost zaplatit 200,- Kč.
 4. Mít psa řádně očkovaného (kontrola očkovacího průkazu).
 5. Uvazovat psy jen na místech k tomu určených.
 6. Cvičiště, jeho zařízení, přilehlé prostory a výcvikové pomůcky udržovat v čistotě a pořádku!
 7. Dodržovat cvičební dobu, hlavně její začátek, konec určí vedoucí výcviku.
 8. Nenarušovat průběh výcviku a řídit se pokyny vedoucího výcviku.
 9. Vždy nosit s sebou výcvikové pomůcky (stahovací obojek, vodítko, aport, stopovací šňůru, pamlsky a další pomůcky, potřebné k výcviku).
 10. Pomáhat podle svých možností a schopností na akcích pořádaných ZKO.
 11. Háravé feny mají přístup na cvičiště pouze po dohodě s vedoucím výcviku.
 12. Za škody způsobené psem zodpovídá majitel psa a tyto škody nahradí na vlastní náklady.
 13. Každý psovod může mít na výcvikový den pouze 2 psy.

 ________________________________________________________

Výbor ZKO doporučuje sledovat nástěnku v areálu cvičiště, kde jsou zveřejňovány aktuální informace o činnosti organizace (akce klubu, zkoušky, závody, brigády atd.).